Regulamin

Regulamin Turnieju „Liga Firm”

Pkt 1

Organizatorem turnieju jest Fundacja „Ekorozwój Ponidzia” oraz Urząd Miejski w Pińczowie

Pkt 2

Współorganizatorem turnieju jest Starostwo Powiatowe w Pińczowie

Pkt 3

koordynatorem turnieju jest Łukasz Biały (tel. 509 791 018)

Pkt 4

Turniej rozpocznie się 18.10.2019 w Hali Widowiskowo-Sportowej POKSTiR

Pkt 5

W turnieju grać mogą wyłącznie pełnoletni zawodnicy

Pkt 6

Zespół zostanie dopuszczony do rozgrywek, po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tj. po przedłożeniu imiennego składu drużyny, oraz po uregulowaniu należności finansowych przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wyznaczonym przez organizatorów. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez organizatorów

Pkt 7
a) Kategoria Amator: zawodnicy zrzeszeni występujący w ligach od klasy B po Ekstraklasę nie będą mogli brać udziału w tegorocznych (sezon 2018/2019) rozgrywkach ligi firm.Za czynnego zawodnika uważa się takiego, który rozegrał min. jedno spotkanie ligowe w okresie ostatnich 10 miesięcy (cały sezon) od klasy B do Ekstraklasy, bądź w centralnej lidze futsalu (Ekstraklasa, I liga, I i II liga futsalu). Za czynnego zawodnika występującego w seniorach uważa się również juniora. Za zawodnika zrzeszonego nie uznaje się osobę z 10 miesięczną przerwą od oficjalnego meczu mistrzowskiego. Status juniora (od daty rozpoczęcia 1 meczu w lidze firm) utrzymuje się przez cały turniej mimo ewentualnego osiągnięcia wieku seniora w trakcie turnieju. Juniora który rozegrał mecz w seniorach również uważa się za zawodnika zrzeszonego.
b) Kategoria Open: Liczba zawodników zrzeszonych bez ograniczeń

Pkt 8

Drużyna może w swoim składzie posiadać 15 zawodników. Zawodnik może być zgłoszony i może grać tylko w jednym zespole. Dopuszcza się dopisanie w czasie trwania jednej rundy do 3 zawodników poza pierwszą piętnastką. Zawodnicy przystępujący do meczu są zobowiązani do posiadania dowodu osobistego (tymczasowego d.o.) lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jednoznacznie tożsamość zawodnika (paszport, książeczka wojskowa, prawo jazdy itp. ze zdjęciem).

Pkt 9

Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do końca danej kolejki u sędziego prowadzącego zawody lub organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania wyniku spotkania, jeśli w ciągu 72 godzin po jego zakończeniu stwierdzą, że brał w nim udział nieuprawniony zawodnik. W innym terminie protesty nie będą rozpatrywane.

Pkt 10

Wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego jest równoznaczne z przegraniem przez drużynę spotkania walkowerem w stosunku 0:5

Pkt 11

Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach z numerami, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników.

Pkt 12

Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny w przypadku nie stawienia się na zawody (lub spóźnienia się powyżej 5 minut), lub w przypadku gry nieuprawnionego zawodnika (zawodnik nie zgłoszony do rozgrywek). Dopuszczalne jest przełożenie jednego spotkania w ciągu rundy jedynie w ramach tego samego dnia rozgrywek (tylko i wyłącznie zamiana godziny) za zgodą zainteresowanych drużyn oraz sędziów i organizatorów.
W przypadku nie stawienia się obu drużyn mecz zakończony jest wynikiem 0 – 0 bez punktów i możliwości ponownego rozegrania spotkania w innym terminie.

Pkt 13

Drużyna przegrywająca 3 spotkania walkowerem, zostaje automatycznie wycofana z dalszych rozgrywek, a mecze przez nią rozegrane traktuje się jako nie odbyte.

Pkt 14

Zespół ma być gotowy do gry o wyznaczonej godzinie przewidzianej w terminarzu rozgrywek. Nie ma możliwości zmiany terminu rozgrywania meczu. Czas oczekiwania na drużynę wynosi 5 minut.

Pkt 15

Organizator zapewnia wodę dla zawodników.

Pkt 16

Po zakończeniu sezonu Ligi Firm rozegrany zostanie Puchar Ligi.

Pkt 17

Na terenie na którym będą odbywać się mecze, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

Pkt 18

Wszyscy uczestnicy zawodów winni podporządkować się kapitanom drużyn, organizatorom rozgrywek oraz stosować się do regulaminu obiektu.

Pkt 19

We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmują organizatorzy.

Pkt 20

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Pkt 21

Drużyny uczestniczące w rozgrywkach Ligi Firm są ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków w ramach rozgrywek.

Pkt 22

Organizator zastrzega sobie prawo, w miarę możliwości technicznych, do zatrzymywania czasu w ostatniej minucie meczu w przypadku stykowego wyniku.

Pkt 23

W trakcie trwania ligi stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami przedstawionymi w poniższych punktach.

Pkt 1

Czas rozgrywania meczów to 2 x 12 min w kategorii amator / 2 x 15 min w kategorii open, z przerwą 2 minutową. System gry to „każdy z każdym”. Na boisku może przebywać 5 zawodników (4+1).

Pkt 2

Punktacja w meczach przedstawia się następująco:
za zwycięstwo – 3 pkt.
za remis – 1 pkt.
za porażkę – 0 pkt.

Pkt 3

O ostatecznej kolejności rozgrywek w tabeli decydują:
– większa ilość zdobytych punktów,
– korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
– korzystniejsza różnica bramek,
– większa ilość zdobytych bramek,
– mniejsza ilość straconych bramek,
– dodatkowy mecz.

Pkt 4

Do prowadzenia rozgrywek wyznaczeni są sędziowie. Uprawnienia sędziów i posługiwanie się prawem nadanym im przez Przepisy Gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na boisko.

Pkt 5

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka-brak kary czasowej) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Zawodnik ukarany czerwoną kartką natychmiast opuszcza boisko. Jego drużyna gra w osłabieniu przez dwie minuty po czym może uzupełnić skład.

Pkt 6

Zespół, który gra w osłabieniu (w skutek otrzymania czerwonej kartki), może uzupełnić swój skład przed upływem kary czasowej w przypadku utraty bramki. W tym przypadku stosuje się następujące zasady:

1) Gdy gra 5 zawodników przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większą ilością zawodników zdobędzie bramkę, to zespół z 4 zawodnikami może uzupełnić skład,

2) Jeżeli obydwa zespoły grają 4 zawodnikami i padnie bramka, to obydwa zespoły uzupełniają swoje składy

3) W każdym przypadku, jeżeli bramkę zdobędzie zespół z mniejszą ilością zawodników, to gra toczy się dalej bez zmiany ilości zawodników.

Pkt 7

Zawodnik ukarany wykluczeniem (czerwona kartka) jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. W przypadku stwierdzenia udziału w spotkaniu zawodnika ukaranego w poprzednim meczu wykluczeniem, drużyna winnego zawodnika przegrywa walkowerem w stosunku 0:5

Pkt 8

Zawodnik otrzyma czerwoną kartkę w sytuacji gdy:

sędzia pokaże mu dwie żółte,
zachowa się niesportowo (np. faul taktyczny – powstrzymanie rywala przed uzyskaniem gola, w tym: dotkniecie ręką, podłożenie nogi, przytrzymanie rywala za koszulkę), wulgarnie obraża sędziów, organizatorów, zawodników drużyny przeciwnej, współpartnerów lub kogokolwiek przebywającego na obiekcie w tym również widzów, w trakcie trwania zawodów, w przerwie lub po ich zakończeniu (np. wyzywanie, wulgaryzmy, gesty)

Pkt 9

W sytuacji szczególnej tj. gdy zawodnik dopuści się:

groźby pod adresem sędziów, organizatorów, zawodników drużyny przeciwnej, współpartnerów lub kogokolwiek przebywającego na obiekcie w tym również widzów, w trakcie trwania zawodów, w przerwie lub po ich zakończeniu.
naruszenia nietykalności cielesnej sędziów, organizatorów, zawodników drużyny przeciwnej, współpartnerów lub osób przebywających na obiekcie, w tym również widzów, w trakcie trwania zawodów, w przerwie lub po ich zakończeniu.
uderzenia sędziów, organizatorów, zawodników drużyny przeciwnej, współpartnerów lub osób przebywających na obiekcie, w tym również widzów, w trakcie trwania zawodów, w przerwie lub po ich zakończeniu
Organizatorzy mają prawo wykluczyć zawodnika z turnieju

Pkt 10

Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego

Pkt 11

Ewidencja żółtych kartek będzie prowadzona przez cały okres trwania turnieju. Zawodnik, który w trakcie trwania turnieju otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zastanie automatycznie ukarany:

przy trzecim napomnieniu (3 żółta kartka) – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu
przy szóstym napomnieniu (6 żółta kartka) – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów
przy dziewiątym napomnieniu (9 żółta kartka) – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów
przy dziesiątym i każdym następnym upomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu

Pkt 12

Najmniejsza ilość zawodników biorących udział w grze – trzech w tym bramkarz

Pkt 13

Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu w strefie zmian pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Dozwolona jest wielokrotna wymiana zawodników w jednym meczu (zmiany hokejowe). Wymiana bramkarza tylko podczas przerwy w grze.W czasie przerwy pierwszej a drugiej części turnieju dana drużyna może dokonać trzech transferów miedzy drużynami z tej samej ligi lub innej.

Pkt 14

Piłka jest w grze jeśli nie wyjdzie poza pole gry tj. linie boczne, linie bramkową

Pkt 15

Piłka nie jest w grze jeżeli wyjdzie poza linię bramkową lub linię boczną

Pkt 16

Po wyjściu piłki na aut, czyli gdy piłka całym obwodem przekroczy linię boczną następuje wznowienie gry nogą z miejsca gdzie piłka opuściła pole gry. Przed każdym wznowieniem gry piłka leży nieruchomo, oraz musi znajdować się na linii bądź za nią, w przypadku gdy zawodnik wykona aut gdy piłka będzie w ruchu, lub częściowo będzie znajdować się na boisku sędzia przyzna rzut z autu drużynie przeciwnej

Pkt 17

Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów wolnych i rożnych wynosi 5m od piłki, rzut autowy 3m

Pkt 18

Pole karne wyznacza linia ciągła. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7m

Pkt 19

Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera.

Pkt 20

Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linie bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką.

Pkt 21

Sędzia może przerwać grę z powodu nieokreślonego w przepisach gry. Wznowienie po takiej przerwie odbywa się rzutem sędziowskim, wykonuje go sędzia poprzez upuszczeniu piłki w miejscu, w którym znajdowała się ona w chwili przerwania gry

Pkt 22

Bramka nie zostanie uznana jeśli zostanie zdobyta bezpośrednio po wznowieniu z autu (piłka musi mieć kontakt z innym zawodnikiem, aby bramka została uznana)

Pkt 23

W turnieju nie obowiązuję przepis „pozycja spalona” (spalony)

Pkt 24

Syrena oraz zegar mierzący czas na hali ma wyłącznie charakter informacyjny. Decyzja odnośnie zakończenia meczu należy wyłącznie do sędziego.

Pkt 25

W sprawach spornych decyduje organizator.

Pkt 26

Turniej podlega rozporządzeniu ochrony danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja „Ekorozwój Ponidzia”, 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, NIP: 662-17-91-314
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
 3. Dane przetwarzane będą w celu i zakresie związanymi z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem Turnieju zgodnie z Regulaminem Turnieju oraz w celach objętych każdorazowo zgodą Uczestnika. Organizator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia Turnieju, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody przez Uczestnika.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Organizator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”), o ile Uczestnicy wyrażą zgodę na publikację ich wizerunku na portalu społecznościowym YouTube lub Facebook.
 6. Organizator będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”), w związku z publikacją ich wizerunku na portalu społecznościowym YouTube lub Facebook. Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie danych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. YouTube LLC (formalnie wpis dokonała spółka Google LLC – spółka matka wobec TouTube LLC, przy czym wpis obejmuje także YouTube LLC) oraz Facebook, Inc są podmiotami wpisanymi na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: www.privacyshield.gov. Informację o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.
 7. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Imprezie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Organizator może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanym Turniejem, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z [przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
 8. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie Turnieju uniemożliwi w nim udział. Uczestnika w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Organizator przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
 9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą reprezentowanej przez niego drużyny w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie Turniej. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko wraz z nazwą reprezentowanej przez niego drużyny, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Imprezy.
 11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju.