Drużyny

Poczta Pińczów

Rob-Bud

Regesta

Fundacja Złote Serce

Białczyk

Urząd Miejski w Pińczowie