Krzysztof Opara

Nazwa
Krzysztof Opara
Obecna drużyna
Regesta